Autism som är mindre vanligt vid tillägg av folsyra

Används vitamintillskott före eller under graviditeten för att minska risken för autism? En ny studie tyder på detta samtidigt som det påpekas vissa störningar.

Kvinnors användning av folinsyratillskott och multivitaminer före och under graviditeten är förknippat med en lägre sannolikhet för autismspektrumsjukdom hos barn, men denna slutsats bör tolkas med försiktighet som andra samtidiga faktorer. kan förklara det. Detta framgår av en studie publicerad i JAMA Psychiatry.
En vitaminbrist under graviditet är associerad i vissa studier med underskott i neuronal utveckling hos barn. För att förhindra neuralrörsdefekter hos barn rekommenderas det att gravida kvinnor tar folsyra under graviditeten, men resultaten från studierna om denna kombination är motstridiga.

En riskminskning som fortfarande är trolig

För att avslöja det sanna och falska undersöktes 45 300 israeliska barn födda mellan 2003-2007. I slutet av analyserna rapporterades sambandet mellan användning av modersuppgifter och sannolikheten för autism hos barn som en statistisk åtgärd känd som relativ risk (en relativ risk mindre än 1 antyder en lägre risk).
Mors intag av folsyra och multivitamintillskott före och under graviditeten verkar vara förknippat med en minskning av denna risk hos barn jämfört med barn till mödrar som inte äter den.

Författarna kan dock inte utesluta att riskminskningen beror på andra associerade orsaker. Ytterligare kompletterande forskning är därför viktigt.