En liten enhet för effektiv stimulering mot tinnitus

Miljontals människor hör ringer i öronen, vilket läkare kallar "tinnitus", men de bör snart rensas från det. En experimentell enhet lugnar tinnitus genom att rikta anarkisk nervaktivitet i hjärnan.

Inga fler permanenta surr i öronen. En ny studie finansierad av Coulter Foundation tittade på tinnituskontroll. Baserat på många års vetenskaplig forskning om sjukdomens grundorsaker kommer den nya enheten att använda exakt rytmiska ljud baserade på svaga elektriska pulser som aktiverar känslighetens nerver. Arbetet publiceras i Science Translational Medicine.
Båda syftar till att få skadade nervceller tillbaka till normal aktivitet. Deltagarna rapporterade att efter fyra veckors daglig användning minskade volymen spöksljud och deras livskvalitet, normalt påverkad av tinnitus, förbättrades.

Rikta mot kärnkärnan

Hjärnan, och mer exakt den dorsala kukleära kärnan, är roten till tinnitus. När de huvudsakliga neuronerna i denna region, kallad fusiformceller, blir hyperaktiva och synkroniseras med varandra, överförs spöksignalen till andra nervcentra där perception uppstår. Tillvägagångssättet involverar två sinnen. Enheten avger ett ljud i öronen, punkterat av milda och exakta elektriska impulser som levereras till kinden eller halsen.

"Om vi ​​kan stoppa dessa signaler, kan vi stoppa tinnitus," entusiastisk författaren till studien. Detta är vad vår strategi försöker göra, och vi uppmuntras av dessa initiala parallella resultat hos djur och människor. "