Lungcancer: individuell riskundersökning överlägsen lung-CT

För att upptäcka lungcancer är lungskannern att föredra i USA och inte i Frankrike. En ny rapport från Tufts Medical Center utmanar denna strategi genom att förespråka för screening baserat på den individuella riskpoängen.

Individuell riskundersökning av lungcancer har potential att rädda fler liv än de nuvarande rekommendationerna från USA: s preventiva tjänster (USPSTF) som använder lungskanningar.
USPSTF rekommenderar lågdos årlig lungcancerundersökning för personer i åldern 55 till 80 år som röker eller slutar under de senaste 15 åren.
Detta kan förklaras av det faktum att dessa kriterier inte inkluderar andra högriskindivider med lungcancer som skulle ha valts ut av enskilda riskberäknare som endast beaktar demografiska, kliniska och rökande egenskaper.

Kostnadseffektivitet förändrar spelet

De flesta av de nuvarande rekommendationerna för screening av lungcancer, inklusive de för USPSTTF, använder screeningskriterier baserade på resultaten från det nationella lungtestet.
Forskare vid Tufts Medical Center har jämfört kostnadseffektiviteten för olika typer av screening genom att uppskatta livsår justerade för kvaliteten på dessa strategier (QS). Författarna förklarar att lungcancer fortfarande är en av de dödligaste typerna av cancer i USA och att tidig upptäckt och behandling är ett effektivt sätt att förbättra livslängden.

Även om identifieringen av individer som ska screenas är baserad på den individuella risken baserad på en riskpoäng är större än CT-skanningen, är den verkliga frågan varför screening, oavsett metod, är inte utsatta för screening oftast.