Mer effektiva TB-läkemedel med vitamin C

Att administrera C-vitamin förutom anti-tuberkulosbehandling förbättrar dess effektivitet. Det skulle också öka hastigheten för återhämtning, även om det kan ta mer än två år att behandla tuberkulos.

Tuberkulos dödar nästan 1,8 miljoner människor världen över varje år enligt Institut Pasteur. Denna sjukdom attackerar lungorna, men ibland också njurarna, ganglierna eller benen.
Amerikanska forskare har visat att en kombination av traditionella antibiotika mot tuberkulos med vitamin C förbättrar läkemedlets effektivitet och påskyndar läkningstiden. Resultaten av denna forskning publicerades i tidskriften för American Society for Microbiology.

En snabbare läkning

I en dubbel kombination av rifampicin och isoniazid behandlade forskarna möss infekterade med tuberkulos på olika sätt: vissa med enbart anti-TB-läkemedel, andra med C-vitamin enbart, och stanna med en kombination av båda. De mätte sedan vikten av tuberkulos efter fyra och sex veckor.
"Vår studie visar att tillsats av C-vitamin till läkemedel ökar chanserna att förstöra tuberkulos, och detta kan minska tiden för kemoterapi," säger William R. Jacobs, en av de främsta forskarna i denna studie. I själva verket tar det cirka sex månader att bota sjukdomen, ibland leder denna långa period till dålig uppföljningsbehandling och uppkomsten av resistenta former av sjukdomen. När patienten visar tecken på läkemedelsresistens tar behandlingen minst två år. De läkemedel som används är då starkare, vilket ger många biverkningar, mycket tunga.