Bröstcancer: en ny behandling i ärftlig form

Olaparib, en oral terapi som redan används vid äggstockscancer, har just godkänts i USA för bröstcancer med en BRCA-mutation.

Äntligen nytt i bröstcancer. Olaparib, ett nytt oralt läkemedel, har just licensierats i USA i en ärftlig form av bröstcancer kopplad till närvaron av en BRCA-mutation. Dessa genetiska avvikelser, som finns i 10 till 15% av bröstcancer, har populariserats av skådespelerskan Angelina Jolie och hennes beslut att utföra en dubbel förebyggande mastektomi.

Förväntat sedan sommaren 2017 gör detta godkännande olaparib till den första riktade behandlingen i denna ärftliga form av bröstcancer. Redan använt vid äggstockscancer sedan 2014 (under namnet Lynparza), sker detta innovativa läkemedel i den andra raden i avancerad bröstcancer efter misslyckandet i en första kemoterapi. Det fungerar genom att rikta in sig på DNA-reparationssystemet.

Förhindra att cancerceller reparerar sig själva

Varje cell i kroppen har en DNA-reparationsenhet. En mutation av BRCA1- eller BRCA2-genen, som ärvs, förhindrar att några av dessa reparationer uppstår. Ett sandkorn i maskinen, vilket ökar risken för varje cell att samla genetiska avvikelser och bli cancerform. Kvinnor som utför en BRCA-mutation har en stor risk att utveckla bröstcancer: cirka 70% under en livstid.

Paradoxalt nog har olaparib (ett läkemedel som kallas "PARP-hämmare", det enda på marknaden idag) också effekten av att öka den genetiska instabiliteten genom att hämma en viktig väg för DNA-reparation. Normala celler har en utrymningsväg. Men cancerceller som drabbats av en BRCA-mutation har inte denna möjlighet tillgänglig: om de inte reparerar sitt skadade DNA, hamnar de i slutändan dödliga genetiska fel.

Ett hopp om "trippelnegativa" cancer

Den avgörande studien, som demonstrerade molekylens effektivitet, visar blygsam effektivitet: i genomsnitt kan olaparib försena utvecklingen av sjukdomen med tre månader. Men den tolereras bättre än kemoterapi, vilket resulterar i en ökad livskvalitet för patienter och är mer effektiv vid bröstcancer som kallas "trippelnegativ", resistent mot andra riktade behandlingar.

För tillfället är molekylen inte tillåten i Europa. Men USA: s godkännande ligger oftast före Europeiska läkemedelsmyndigheten. Förlängningen av godkännandet för försäljning, som gör det möjligt att använda olaparib i Frankrike vid bröstcancer, bör därför snabbt korsa Atlanten.