Gener som kan reparera ryggmärgen i en fisk finns också hos människor

Mannen delar gener med lamprey, en fisk, men aktiveringen av dessa gener kan spontant reparera ryggmärgsskador hos djur.

Mannen kommer ner från apan. Och han delar intressanta gener med en fisk! Amerikanska forskare har också funnit gener hos människor som är involverade i den spontana reparationen av ryggmärgen i havlamprey, en fiskart. Resultaten av denna studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Scientific Report.

Lamprey reparerar sig själv

"Forskare har visat i flera år att lamprey bara kan behandla ryggmärgsskador, men molekylprincipen för denna anmärkningsvärda förmåga har aldrig identifierats," säger Dr Bloom, docent vid institutet. Feinstein, där forskningen ägde rum.
Denna fisk lyckas återhämta sig från en sådan skada på 10 till 12 veckor, det räcker för att han kan återfå sin fullständiga simförmåga.

En förfader gemensamt med människan

Lamprey ser ut som en ål. Dess genetiska arv visar att mer än 500 miljoner år sedan delade denna djurart en förfader med människor. "I denna studie bestämde vi alla gener som aktiveras under lampreyläkning," tillägger professorn.
Vissa gener är också en del av Wnt-signalen, vilket är viktigt för vävnadsutveckling och regenerering i många djurarter. Det kommer nu att vara nödvändigt att fastställa om regenereringsprocesserna hos människor är kompatibla med lampreyens.

Denna forskning representerar emellertid ett hopp om att hitta terapeutiska behandlingar för märgskador hos människor.