Endometrios: hälsomyndigheterna gör lager. Varför doktors fil

"Låt oss få denna sjukdom ur skuggorna! "; detta är slogan från EndoFrance, patientföreningen som kämpar mot endometrios. Det är brådskande: mer än 10% av kvinnorna lider av infertilitet eller smärtsamma perioder. Dessa miljoner kvinnor måste sätta namn på deras smärta. Så mycket som meddelandet har förändrats: vi måste ge hopp till alla dessa kvinnor eftersom endometrios behandlas och hopp om att få barn är inte längre en utopi ...

Inaktiverande och psykiskt smärtsam patologi drabbar endometrios nästan en av tio kvinnor i fertil ålder. Ändå är denna patologi mycket känd hos våra patienter. Bör vi tänka på det innan någon smärtsam menstruation? Är inducerad infertilitet obemärkt? En komplett fil om denna sjukdom så ofta som den ignoreras

ANIMERAD AV:

Dr. Jean-François Lemoine

Gäster:

Pr Patrick Madelenat, gynekologkirurg

Dr Chadi Yazbeck, förlossningsgynekolog