Alzheimers: förlusten av nervceller är paradoxalt mycket begränsad

I fantasin och faktiskt definieras Alzheimers sjukdom av neuronal degeneration. En ny studie avvisar helt tanken på att denna patologi innebär en övervägande förlust av neuroner.

Ofta förekommer hos äldre, Alzheimers sjukdom anses vara en neurodegenerativ sjukdom. Detta innebär att det åtföljs av en betydande och progressiv förlust av nervceller och deras nervändar. En fransk-kanadensisk studie publicerad i Scientific Reports bestrider nu denna synvinkel.
"Till vår överraskning, när vi studerade ödet för åtta neuronala och synaptiska markörer i den prefrontala cortexen hos våra försökspersoner, såg vi bara mycket små neuronala och synaptiska förluster," säger Dr El Mestikawy, huvudförfattare till studien. . Till skillnad från vad vi trodde, är neuronal och synaptisk förlust relativt begränsad.

Mot andra behandlingar

Forskare har också försökt korrelera alla dessa mindre synaptiska förluster med försökspersonernas demensnivå. Deras resultat visar att minskningar av synaptiska biomarkörer påverkade deltagarnas kognitiva färdigheter.
Studien antyder implicit att demens är förknippad med synaptisk dysfunktion snarare än försvinnandet av synapser i patientens cortex. Att identifiera denna dysfunktion kan leda till utveckling av effektiva behandlingar för denna sjukdom.

Hittills har terapeutiska ingrepp syftat till att bromsa synaptisk förstörelse och enligt studien måste den terapeutiska metoden modifieras.